Besix: LPA Kantoorgebouw

Scope

Analyse van de binnenluchtkwaliteit in het nieuw gebouw van de Lokale Politie Antwerpen te Berchem.

Overzicht van het project

Airscan voltooide de analyse van de binnenluchtkwaliteit in het nieuwe hoofdgebouw van de lokale politie in Antwerpen. De analyse omvatte metingen van vluchtige organische stoffen volgens de ISO-16000 methode, bovendien werden dataloggers gebruikt voor het meten van de binnenluchtkwaliteit : stikstofdioxide, koolstofmonoxide en fijn stof-niveaus. Tot slot,werden biologische testen uitgevoerd met behulp van een bio collector. De monsters werden vervolgens in het laboratorium geanalyseerd.

Resultaat

De rapporten geleverd door Airscan werden gebruikt voor de rapportage aan de BREEAM stuurgroep alsook voor lokale evaluatie.

Ondersteuning nodig bij het behalen van een Green Building Certificatie?