Bouwtoepassingen

Monitoring van luchtvervuiling op de bouwplaats

Monitor de luchtkwaliteit op bouw- en slooplocaties met zeer nauwkeurige gegevens.

De bouwsector is een van de belangrijkste sectoren van de economie en staat symbool voor de mate van vooruitgang van samenlevingen. Net als veel andere industrieën is de bouwsector op weg naar duurzaamheid om de uitstoot van opgeslagen en operationele koolstof van gebouwen te beperken. Bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen belangrijke stofemissies genereren, terwijl zware machines op de bouwplaats hoge stofconcentraties, maar ook gasvormige vervuiling en lawaai kunnen veroorzaken.

Een voortdurende controle van de impact van uw werkzaamheden op de luchtkwaliteit kan u helpen beslissingen te nemen die onze planeet en de gezondheid van de mensen beschermen.

Voordelen van luchtmonitoring op bouwplaatsen:

 • Preventie van potentiële problemen en klachten.
 • Bescherming van de volksgezondheid.
 • Naleving van milieuvoorschriften.
 • Verhoogd prestige van bouwbedrijven.
 • Bevordering van duurzame praktijken.
 • Verbetering van het welzijn en de veiligheid van werknemers en lokale gemeenschappen.
 • Bescherming van natuurlijke habitats en groene ruimten.

Toepassingen in bouw- en sloopwerkzaamheden:

 • Milieueffectbeoordeling.
 • Naleving van regelgeving.
 • Identificatie en controle van vervuilende stoffen.
 • Optimalisatie van werkzaamheden.
 • Beperken van de impact van bouwactiviteiten op de luchtkwaliteit.
 • Identificatie van potentieel problematische activiteiten.
 • Identificeren van bronnen van atmosferische en geluidsemissies.
 • Certificering van duurzame projecten (bijv. BREEAM®-certificering).

Wil je iets soortgelijks?

Visual representing the green building certificate from Airscan.