Toepassingen voor de industrie

Industriële luchtemissiebeheersing

Meet de impact van industriële emissies met betrouwbare gegevens over meerdere vervuilende stoffen.

Als steden groeien, komen mensen vaak naast industrieën te wonen, wat leidt tot klachten en overlast door vervuiling of stank. Emissiemonitoring helpt deze problemen tot een minimum te beperken.

Identificeer welke activiteiten of processen de meeste gassen en deeltjes produceren en detecteer vluchtige emissies die anders onopgemerkt zouden blijven door een omtreknetwerk van luchtsensoren in te zetten.

Breng duurzaamheid en economische groei in balans door de impact van industriële emissies op de luchtkwaliteit te meten.

Voordelen van het beheersen van industriële emissies:

 • Versterking van het publieke imago en de reputatie van het bedrijf.
 • Evaluatie van acties die zijn ondernomen om de impact van activiteiten te minimaliseren.
 • Naleving van milieuvoorschriften.
 • Planning van activiteiten op basis van betrouwbare gegevens.
 • Bescherming en behoud van het milieu.
 • Economische besparingen door vermindering van het risico op boetes.
 • Mogelijkheid om efficiëntere systemen en technologieën te implementeren.
 • Waarschuwingen wanneer drempelwaarden worden overschreden.

Toepassingen in industrieën:

 • Bewaking van industriële omheiningen om lekken en vluchtige emissies op te sporen.
 • Geurmonitoring om mogelijke effecten op omwonenden te voorkomen.
 • Real-time, betrouwbare en nauwkeurige verontreinigingsbewaking.
 • Optimalisatie van processen.
 • Beperking van de impact van activiteiten op de luchtkwaliteit
 • Evaluatie van uitgevoerde verbeteringen of werkzaamheden.
 • Identificatie van hotspots.
 • Detectie van emissiebronnen.

Wil je iets soortgelijks?

Visual representing the green building certificate from Airscan.