Toepassingen voor havens en luchthavens

Transportemissies en geluid monitoren

Maak transport duurzamer door de milieu-impact ervan nauwkeurig te meten.

Luchthavens en havens zijn belangrijke infrastructuren voor de mobiliteit van mensen en goederen, en de wereldeconomie is afhankelijk van hun werking. Hun dagelijkse activiteiten kunnen echter worden beïnvloed door de vervuilende uitstoot van transport.

Bij Airscan geloven we dat duurzaamheid, groei en gezondheid hand in hand kunnen gaan. Om dit te bereiken is het monitoren van de luchtkwaliteit en milieu-impact een essentieel hulpmiddel.

Voordelen van monitoring van luchtkwaliteit in transport:

 • Kennis van de invloed op de luchtkwaliteit.
 • Bescherming van de gezondheid, risicopreventie en verlaging van de kosten voor gezondheidszorg.
 • Vermindering van koolstofvoetafdruk.
 • Bewustmaking van het milieu.
 • Naleving van milieuwetgeving.
 • Stimuleren van nieuwe duurzame praktijken.
 • Bevordering van technologische innovatie.
 • Toename van toeristische aantrekkelijkheid

Toepassingen in havens en luchthavens:

 • Real-time, betrouwbare en nauwkeurige beoordeling van de luchtkwaliteit.
 • Bewaking van de volksgezondheid.
 • Emissies controleren en activiteiten optimaliseren.
 • Ontwikkelen van milieubeleid en -strategieën om vervuiling tegen te gaan.
 • Verminderen van onderhoudskosten.
 • Beperken van de impact van activiteiten op de luchtkwaliteit.
 • Identificatie van potentieel problematische activiteiten en bijzonder vervuilende schepen.
 • Opsporen van emissiebronnen.

Wil je iets soortgelijks?

Visual representing the green building certificate from Airscan.