Toepassingen voor slimme en duurzame steden

Bewaking van de luchtkwaliteit in steden

Ken de kwaliteit van de lucht die uw burgers inademen met nauwkeurige gegevens per straat.

Meer dan 50% van de wereldbevolking woont en werkt in stedelijke gebieden. Bij Airscan geloven we dat schone lucht een fundamenteel mensenrecht is. Daarom is het beschermen van de gezondheid van burgers een essentiële verantwoordelijkheid van elke overheid. Om de juiste beslissingen te nemen en effectief milieubeleid te ontwikkelen zijn betrouwbare real-time gegevens nodig.

Voordelen van bewaking van de luchtkwaliteit in steden:

 • Acties ondernemen om de levenskwaliteit en gezondheid van haar burgers te verbeteren.
 • De ecologische voetafdruk van je stad verkleinen
 • De gezondheid beschermen en zo de kosten voor gezondheidszorg verlagen.
 • Vergroot het milieubewustzijn onder inwoners.
 • Nieuwe vormen van duurzame mobiliteit bevorderen.
 • De aantrekkelijkheid van je stad voor toeristen vergroten.
 • Het vermogen van je stad om talent, innovatie en investeringen aan te trekken verbeteren.

Toepassingen in steden:

 • Wegverkeer & mobiliteit.
 • Lage-emissiezone (LEZ) implementaties.
 • Nieuwe verkeerscirculatieplannen
 • Betrouwbare en nauwkeurige monitoring van vervuiling.
 • Real-time gegevens op hyperlokale schaal.
 • Aanvulling op de metingen van officiële referentiestations.
 • Detectie van vervuilingshaarden.
 • Identificatie van vervuilingsbronnen.
 • Vervuilingsepisodes voorkomen door te waarschuwen wanneer drempelwaarden worden overschreden.

Wil je iets soortgelijks?

Visual representing the green building certificate from Airscan.