Interparking

Scope

Analyse van Fijn Stof (PM1, PM2.5 en PM10) in parkings in heel Europa en evaluatie van het positieve effect van de geïnstalleerde luchtzuiveraars.

Overzicht Project

Interparking is één van de belangrijkste spelers op het gebied van parkings in Europa, met een sterke aanwezigheid in meer dan 300 steden. De onderneming daagt zichzelf uit door te streven naar innovatie en permanente verbetering van haar diensten, steeds met oog op het behoud van het milieu. In 2019 kondigde interparking de start aan van het project “Long in de stad”, dat gericht is op het verminderen van concentraties fijnstof in haar parkings. Zo werden in twee jaar tijd meer dan 25 ondergrondse parkings in België, Frankrijk, Italië en Nederland getest op de aanwezigheid en accumulatie van luchtverontreinigende stoffen die door mobiele motoren worden uitgestoten. Bovendien neemt Interparking actief deel aan een koolstofneutraal project ontwikkeld door ons zusterbedrijf – CO2logic.

Resultaten

De afgelopen jaren heeft Interparking verschillende maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in de parkings te verbeteren. Het Airscan diagnose en permanente monitoring concept was een ideale match om de doelstellingen van Interparking op het gebied van verbetering van de binnenluchtkwaliteit te realiseren. Op basis van de Airscan diagnoseanalyse werd de efficiëntie van de ventilatiesystemen in de geteste garages verbeterd. Bovendien werden meerdere garages uitgerust met de “long in de stad”-apparaten om de risico’s van blootstelling aan stofdeeltjes binnenshuis tot een minimum te beperken.

Wil je iets soortgelijks?

Visual representing the green building certificate from Airscan.