Analyse van de luchtkwaliteit

Een analyse van de luchtkwaliteit is een kortdurende meetcampagne (binnen of buiten) om de belangrijkste verontreinigende stoffen, verontreinigingsniveaus en bronnen te identificeren. De belangrijkste aanleiding voor een beoordeling zijn gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, klachten of duurzaamheidsdoelstellingen.

Beoordeel de luchtkwaliteit met de expertise van Airscan.

Door luchtvervuilingsniveaus te meten, kan Airscan organisaties helpen stappen te ondernemen om frisse lucht terug te krijgen in hun gebouw of stad.

Als erkend KMO-portefeuille dienstverlener, kunnen Airscan klanten in België profiteren van een subsidie van 20% of 30% wanneer ze een luchtkwaliteitsbeoordeling bestellen. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure vind je op deze link.

Looptijd

Flexibele campagneduur afhankelijk van de meetmethoden en de geselecteerde verontreinigende stoffen. De standaard campagneduur is 1 of 2 weken.

Locaties

Samen met de klant worden meerdere locaties met representatief potentieel gedefinieerd.

Rapportering

Rapporten over de beoordeling van de luchtkwaliteit bevatten een gedetailleerde analyse, een vergelijking met drempelwaarden en conclusies en aanbevelingen voor verbetering.

Doelstelling

Alleen relevante verontreinigende stoffen en parameters worden gemeten op basis van de gebruikssituatie en doelstellingen van de klanten.

Actieplan

Er worden specifieke aanbevelingen gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren, waaronder quick-win- of verdergaande oplossingen.

HVACs tests

Prestatietesten van HVAC-systemen en zuiveringsoplossingen, inclusief luchtstroommetingen en effectiviteit van vervuilingsreductie.

Interesse in luchtkwaliteitsmetingen?

Airscan air quality diagnosis service