CO2logic

Airscanned label overzicht

Introductie

Airscan en CO2Logic geven om de gezondheid en het welzijn van hun werknemers. Om optimale werkomstandigheden in hun kantoor in Silversquare Central Gate te garanderen, is permanente bewaking van de luchtkwaliteit geïmplementeerd.

CO2logic South Pole RGB 2

Scope

Alle 6 gesloten kantoren nummer 301 tot 306 hebben permanente luchtkwaliteitsmonitoring geïmplementeerd voor de volgende parameters:

 • Temperatuur
 • Vochtigheid
 • CO2
 • PM2.5*
 • Vluchtige organische stoffen *
 • Geluid
 • Licht

*PM2.5 en VOC worden alleen gemonitord in kantoor 302

Elke 5 minuten wordt een monster geanalyseerd.

Geldigheid van het certificaat : 01/01/2023 – 31/12/2023

Garantie

 • Het Airscanned label wordt toegekend door Vinçotte na een initiële diagnoseperiode van minimum 10 dagen bemonstering, enkel indien alle concentraties van polluenten voldoen aan de drempelwaarden van het Airscanned zoneprotocol.
 • Het door Vinçotte gevalideerde Airscanned label garandeert een goede luchtkwaliteit op jaarbasis gedurende 85% van de operationele tijd van het gebouw.
 • Na de initiële diagnoseperiode gaat de permanente bewaking van de luchtkwaliteit door met een live weergave van de waarden van de verontreinigende stoffen via schermen of QR-codes, ongeacht de gemeten waarden.
 • De resultaten worden jaarlijks herzien door Vinçotte om de certificering te verlengen.

Ondersteunende informatie

Wilt u iets gelijkaardigs?

Visual representing the green building certificate from Airscan.