Darwin

Airscanned label overview

Scope

  • Gebouw: Darwin
  • Zalen: dit certificaat heeft betrekking op 4 vergaderzalen in het coworkinggebouw
  • Gemonitorde parameters: Temperatuur, Vochtigheid, Aerosolen (PM2.5 & PM2.5), VOC’s en CO2
  • Ventilatie: De ruimtes zijn uitgerust met mechanische ventilatie
  • Communicatie: de luchtkwaliteit wordt gecommuniceerd via QR-codes
Darwin logo

Geldigheid certificaat

  • Certificeringsdatum: 01/09/2023
  • Geldig tot: 31/08/2024

Garantie

  • Dit certificaat garandeert een goede luchtkwaliteit in overeenstemming met de lokale en internationale regelgeving.
  • De luchtkwaliteit leidt niet tot acute en/of chronische ziekten, veroorzaakt geen ongemak en/of heeft geen invloed op het welzijn van huurders, werkpersoneel en bezoekers, ongeacht de tijd die binnen wordt doorgebracht en het seizoen van het jaar.
  • Het certificaat omvat een diagnose van de luchtkwaliteit, permanente bewaking van binnenluchtverontreinigende stoffen, actie- en beheerplannen in geval van verslechterde luchtkwaliteit en transparante real-time communicatie over de luchtkwaliteit.

Zoek je iets soortgelijks?

Visual representing the green building certificate from Airscan.