Denys: Gevangenis van Haren

Scope

BREEAM post-constructie luchtkwaliteitstest volgens ISO 16000 methode.

Projectoverzicht

Airscan heeft de binnenluchtkwaliteitsaudit afgerond in het nieuwe Gevangenisgebouw van Haren. De audit omvatte metingen van vluchtige organische stoffen volgens de ISO 16000-6 methode en formaldehyde volgens de ISO 16000-3 methode. Tot slot voltooide Airscan de monstername van de stoffen volgens het ISO 17025 protocol.

Resultaat

De door Airscan geleverde rapporten werden gebruikt voor rapportage aan de BREEAM stuurgroep en voor lokale evaluatie door de BREEAM beoordelaar.

Wilt u iets vergelijkbaars?

Visual representing the green building certificate from Airscan.