Dynamische luchtkwaliteitssimulaties

Bevestig dat je de juiste keuzes hebt gemaakt om een gezond gebouw te ontwerpen.

Airscan dynamische luchtkwaliteitssimulaties

Onze dynamische luchtkwaliteitssimulatie software maakt de evaluatie van de binnenluchtkwaliteit van een gebouw in de ontwerp of renovatie fase op basis van het bouwinformatiemodel (BIM). We houden hierbij rekening met materialen, ventilatiesystemen, bezetting en buitenluchtkwaliteit.

Thermodynamische ingenieurs en projectmanagers kunnen nagaan of de ontwerp- of renovatiekeuzes (materialen en ventilatie) de doelstellingen inzake binnenluchtkwaliteit waarborgen: naleving van regelgeving, labels en green buildingcertificaten.

Simulatie van de luchtkwaliteit in de ontwerpfase

Airscan gebruikt een gevalideerde berekeningsmethode die concentraties zal simuleren voor

  • Meer dan 650 vluchtige organische stoffen
  • Fijnstof
  • NO2 en Ozon

Wij houden rekening met

  • Emissiebronnen
  • Luchtstroom
  • Fotochemische verschijnselen
  • Interacties tussen oppervlaktes en verontreinigende stoffen

Wij integreren gegevens zoals

  • Data van materiaalemissies
  • Data van de buitenluchtkwaliteit
Airscan dynamic air quality simulations 2

Heeft u interesse in dynamische luchtkwaliteitssimulaties?

Airscan dynamic air quality simulations 2