Facility Managers

Airscan ondersteunt Facility Managers bij het veilig en energiezuinig maken van hun gebouwen.

male worker with arms crossed standing factory 1

Hoe kan Airscan jou helpen?

  • Luchtkwaliteitsanalyses uitvoeren in het kader van regelgeving ofom klachten te objectiveren
  • Efficiëntie van ventilatie- en HVAC-systemen valideren door het meten van verontreinigende stoffenen ventilatiedebieten.
  • Maak traditionele HVAC-systemen slimmer enenergiezuiniger: Airscan technologie integreren in het Building Management System (BMS) zorgt voor efficiëntere ventilatie en een betere balans tussen gezondheid, comfort en energievraag.
  • Communiceer real-time deluchtkwaliteit aan bezoekers en werknemers met behulp van dynamische schermen, QR-codes en het “Airscanned gebouw” label gevalideerd door Vinçotte.

Hallo Facility Manager!
Geïnteresseerd in een samenwerking?

Airscan air quality diagnosis service