Post X - Politie Antwerpen

Scope

In 2023 verhuisde Politiezone Antwerpen vanuit verschillende locaties naar een nieuw mastergebouw aan Post X in Berchem. Het complex van 85.000m² bevindt zich op de hoek van de Borsbeeksebrug met de Binnensingel, een goed bereikbare uitvalsbasis voor de hele stad.

Duurzaamheid was een van de essentiële peilers in het ontwerp en realisatie van het gebouw. Daarom werden onder meer luchtkwaliteitstesten in het bestek voorzien zodat er voldaan werd aan wettelijk eisen enerzijds, maar ook dat de duurzaamheid labels BREEAM en WELL behaald kon worden.

postx 1 1

Overzicht van het project

Airscan voerde uitgebreide post-construction/pre-occupation luchtkwaliteitstesten uit voor gassen als Stikstofdioxyde(NO2), Koolstofmonoxyde (CO) en Ozon (O3), Vluchtige organische stoffen als Formaldehyde (HCHO), fijnstof (PM2.5) en biologische polluenten als schimmels en gisten. Daarbij hadden bouwfirma Besix (in samenwerking met Sweco) 3 doelstellingen voor ogen:  

  • Bevestiging dat emissies van bouwmaterialen voldoen aan de grenswaarden van Well, BREEAM en arbeidswetgeving.  
  • Dat er geen infiltratie van luchtvervuiling uit de buitenlucht is 
  • De goede werking van het ventilatie systeem valideren. 

Resultaat

De nodige rapportage voor het Well and BREEAM certificatie proces werden opgeleverd voor verdere beoordeling door het International Well Building Institute and BRE-Group. Voor lokalen waar een risico op te hoge concentraties van bepaalde componenten bestond werd een actieplan uitgewerkt. Beide certificaties zouden in de loop van 2024 en 2025 behaald moeten worden. 

Ondersteuning nodig bij het behalen van een Green Building Certificatie?

Visual representing the green building certificate from Airscan.