Sint Rembert School

Scope

Evaluatie van de binnenluchtkwaliteit in de “Sint-Rembert”-school in Turnhout, Vlaanderen.

Overzicht Project

Airscan voerde een luchtkwaliteitsdiagnose uit in de Sint-Rembertschool in Tourhout. In de meetcampagne voor de luchtkwaliteit gebruikte airscan diagnosetoestellen met 5 verschillende sensoren. De binnenconcentratie van fijn stof (PM2,5, PM10), stikstofdioxide (NO2), koolstofdioxide (CO2), ozon (O3), vluchtige organische stoffen (VOCs) en comfortparameters (temperatuur en vochtigheid) werden geanalyseerd. Het Airscan team besteedde speciale aandacht aan de CO2-niveaus binnenshuis.

Resultaten

De resultaten van de meetcampagne werden gebruikt om een kosteneffectief plan te ontwikkelen voor de verbetering van de binnenluchtkwaliteit. Bovendien analyseerde het Airscan-team het potentiële effect van buitenvervuiling op de binnenluchtkwaliteit. Ten slotte werden de resultaten meegedeeld aan de directeur van de school, de leerkrachten en de preventiemanager.

Iets voor u?

Visual representing the green building certificate from Airscan.