De garantie voor een goede binnenluchtkwaliteit.

Met het behalen van het Airscanned label bewijzen organisaties dat ze actief de luchtkwaliteit in hun gebouw monitoren, verbeteren en daarover rapporteren.

Airscanned label

Over het label

Het AIRscanned label garandeert een goede binnenluchtkwaliteit. Gebouwen en organisaties met een Aircanned label bereiken dit door de luchtkwaliteit van hun gebouwen actief te monitoren, te verbeteren en erover te rapporteren . Het door Airscan gebruikte meetprotocol is gebaseerd op internationale normen voor luchtkwaliteitsmeting en is gevalideerd door Vinçotte.

Airscanned label step 1 Certification

1. Certificering

Gebouwen en organisaties met een Airscanned label hebben een certificeringsproces doorlopen, inclusief een eerste diagnose van de luchtkwaliteit (overeenkomstig de ISO 16000-normen) en de uitvoering van eventuele verbeteringsmaatregelen. Er wordt ook permanente monitoring van de luchtkwaliteit uitgevoerd, met waarschuwingsmeldingen wanneer drempelwaarden worden overschreden. Ten slotte wordt een transparante communicatiestrategie ontwikkeld met inbegrip van de weergave van real time luchtkwaliteitsgegevens aan bezoekers en gebruikers van het gebouw, ongeacht de gemeten concentraties.

2. Garantie

AIRscanned zones garanderen een goede luchtkwaliteit op basis van de meest recente drempelwaarden van de lokale regelgeving, de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Milieuagentschap en wordt ook ondersteund door relevante aanbevelingen van Green Building Certification Standards (LEED, BREEAM, WELL en U.S. Green Building Council). Op jaarbasis moet 85% van de metingen tijdens de bedrijfsuren van het gebouw onder de desbetreffende drempelwaarde liggen.

Visual representing the green building certificate from Airscan.
Airscanned label step 3 protocol

3. Het protocol

Samen met Vinçotte ontwikkelde Airscan het AIRscanned protocol. Dit protocol omvat alle aspecten van het beheer van de luchtkwaliteit, waaronder omschrijving van het toepassingsgebied, bemonsteringsstrategie, technologie, organisatie, beheer, kalibratie en communicatie.

1. Certificering

Gebouwen en organisaties met een Airscanned label hebben een certificeringsproces doorlopen, inclusief een eerste diagnose van de luchtkwaliteit (overeenkomstig de ISO 16000-normen) en de uitvoering van eventuele verbeteringsmaatregelen. Er wordt ook permanente monitoring van de luchtkwaliteit uitgevoerd, met waarschuwingsmeldingen wanneer drempelwaarden worden overschreden. Ten slotte wordt een transparante communicatiestrategie ontwikkeld met inbegrip van de weergave van real time luchtkwaliteitsgegevens aan bezoekers en gebruikers van het gebouw, ongeacht de gemeten concentraties.

Airscanned label step 1 Certification

2. Garantie

AIRscanned zones garanderen een goede luchtkwaliteit op basis van de meest recente drempelwaarden van de lokale regelgeving, de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Milieuagentschap en wordt ook ondersteund door relevante aanbevelingen van Green Building Certification Standards (LEED, BREEAM, WELL en U.S. Green Building Council). Op jaarbasis moet 85% van de metingen tijdens de bedrijfsuren van het gebouw onder de desbetreffende drempelwaarde liggen.

Visual representing the green building certificate from Airscan.

3. Het protocol

Samen met Vinçotte ontwikkelde Airscan het AIRscanned protocol. Dit protocol omvat alle aspecten van het beheer van de luchtkwaliteit, waaronder omschrijving van het toepassingsgebied, bemonsteringsstrategie, technologie, organisatie, beheer, kalibratie en communicatie.

Airscanned label step 3 protocol

Het Airscanned label in uw gebouw?

Visual representing the green building certificate from Airscan.

Organisaties met het Airscan label