Beleidsverklaring

Airscan beleidsverklaring

Een beleidsverklaring is een document waarin de regels, richtlijnen en voorschriften staan waaraan werknemers zich moeten houden. Het weerspiegelt onze bedrijfscultuur, waarden en ethiek.