Green building certification

Green Building Performance Verification is on-site testing of sustainable buildings’ features including air quality measurements, water sources inspection, light, thermal comfort and acoustics in line with International green building institute requirements.

Green building performance verification

Airscan levert on-site testdiensten om te voldoen aan uw BREEAM, WELL, LEED en DGNB doelstellingen. Airscan is een geaccrediteerde WELL Performance Testing Organization (PTO) via IWBI. Onze Performance Testing Agents (PTA’s), ondersteund door een multidisciplinair team van WELL Aps en duurzaamheidsadviseurs, voeren ter plaatse testen en analyses uit van milieuparameters om de kwaliteit van binnenlucht en water, verlichting en thermische omstandigheden en akoestische prestaties te verifiëren.

Certification label BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een algemeen erkend certificatiesysteem voor het beoordelen van de duurzaamheid en milieuprestaties van vastgoedprojecten. De verkregen BREEAM-rating stelt belanghebbenden in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over milieuverantwoorde vastgoedontwikkeling.

Airscan ondersteunt BREEAM Assessments bij het verkrijgen van Indoor Air Quality credits (Hea 02) :

 • Dynamische luchtkwaliteit simulaties in de ontwerpfase van het gebouw. Het doel is om de keuze van bouwmaterialen (VOC-emissies), ventilatieontwerp en binnenluchtkwaliteit te valideren.
 • Uitvoering van metingen van de binnenluchtkwaliteit na de bouw (maar vóór ingebruikname):
  • Meting van Formaldehyde volgens de ISO 16000-3 methode.
  • Meting van TVOC (Total Volatile Organic Compounds) volgens de ISO 16000-6 methode.
  • Ontwikkeling van actieplan voor het geval de niveaus de limieten overschrijden.

Zoals vereist door het BREEAM certificatieschema, is Airscan ISO/IEC 17025 geaccrediteerd voor het nemen van monsters van de luchtkwaliteit volgens de ISO 16000-3 en ISO 16000-6 methoden. Het accreditatiecertificaat en de scope zijn beschikbaar op de website van BELAC.

Wilt u meer informatie over BREEAM prestatietesten? Neem gerust contact met ons op!

WELL Certification Logo. The WELL Building Standard is an international standard for healthy buildings.

WELL Building standard

De WELL Building Standard is een prestatiegericht systeem voor het beoordelen en bevorderen van de gezondheid en het welzijn van bewoners van commerciële en residentiële gebouwen. Het richt zich op factoren zoals luchtkwaliteit, verlichting, waterkwaliteit, voeding en fitness, met als doel gezondere en comfortabelere binnenomgevingen te creëren. De WELL-certificering biedt een kader voor het ontwerpen en exploiteren van gebouwen die prioriteit geven aan het fysieke en mentale welzijn van hun bewoners.

Airscan Well Performance Testing Agents (PTA) voeren alle prestatietesten uit die gerelateerd zijn aan de WELL certificering:

 • Kwaliteit van de binnenlucht (PA1-PA9)
 • Beheer waterkwaliteit (PW1-PW4)
 • Metingen van verlichting (PL1-PL2)
 • Thermisch comfort (PT1-PT2)
 • Akoestisch comfort (PS1-PS5)

Airscan is een erkende WELL Performance Testing Organization met gecertificeerde Well Performance Testing agenten die actief zijn in Europa en Zuidoost-Azië.

Wilt u meer informatie over WELL prestatietesten? Neem gerust contact met ons op!

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is the world's most widely used green building rating system. LEED certification provides a framework for healthy, highly efficient, and cost-saving green buildings, which offer environmental, social and governance benefits.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een certificeringsprogramma voor groene gebouwen dat de duurzaamheid en milieuprestaties van gebouwen evalueert. Het beoordeelt verschillende aspecten, waaronder energie-efficiëntie, waterbesparing, materiaalgebruik en luchtkwaliteit binnenshuis, om milieuvriendelijke en energie-efficiënte bouw en exploitatie te bevorderen. LEED-certificering biedt een erkende standaard voor duurzaam ontwerpen van gebouwen en wordt wereldwijd breed toegepast.

Airscan ondersteunt het LEED-certificeringsproces door de volgende diensten aan te bieden:

 • Dynamische simulaties van luchtkwaliteit in de ontwerpfase van het gebouw om de keuze van bouwmaterialen (VOC-emissies), ventilatieontwerp en binnenluchtkwaliteit te valideren.
 • Beoordeling van luchtkwaliteit binnenshuis na de bouw (maar vóór ingebruikname) voor VOC, formaldehyde, stofdeeltjes, koolmonoxide, Radon, biologische verontreinigingen, enz.
 • Ontwikkeling van een beheersplan voor de luchtkwaliteit binnenshuis
 • Permanente monitoring van temperatuur, luchtvochtigheid, CO en CO2

Wilt u meer informatie over LEED prestatietesten? Neem gerust contact met ons op!

DGNB Certification Logo. The "Global Benchmark for Sustainability" among certification systems for sustainable buildings and districts.

DGNB

De bouwcertificering van de DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) is een beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen in Duitsland. Het evalueert de ecologische, sociale en economische prestaties van een gebouw. De DGNB-certificering beoordeelt factoren zoals energie-efficiëntie, het behoud van hulpbronnen, de kwaliteit van het binnenmilieu en de duurzaamheid van de locatie. Het stimuleert duurzaam ontwerpen, bouwen en gebruiken en bevordert groene bouwpraktijken.

Airscan ondersteunt het DGNB certificeringsproces door de volgende diensten aan te bieden:

 • Dynamische Simulaties van Luchtkwaliteit in de ontwerpfase van het gebouw om de keuze van bouwmaterialen (lage VOC-uitstoot), ventilatieontwerp en kwaliteit van de binnenlucht te valideren.
 • Testen van de luchtkwaliteit binnenshuis: Vluchtige organische stoffen (VOC’s), formaldehyde (HCHO) zwevende deeltjes (PM), koolmonoxide (CO), stikstofdioxide (NO2), radon (Ra), biologische verontreinigingen en schimmel.
 • Akoestisch comfort: nagalmtesten, geluidsniveau in de omgeving, testen van impactisolatie, enz.

Wilt u meer informatie over DGNB prestatietesten? Neem gerust contact met ons op!

MyCrest logo

MYCREST

MyCREST, of de Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tool, is een certificeringssysteem voor gebouwen in Maleisië. Het beoordeelt en certificeert de milieuprestaties van gebouwen en richt zich daarbij op energie-efficiëntie, waterbesparing, kwaliteit van het binnenmilieu en materiaalgebruik. Het dient als een waardevol instrument voor het bevorderen van milieuvriendelijk bouwen en ontwerpen in het land. Het Airscan team ondersteunt het MyCREST certificeringsproces met haar geaccrediteerde facilitators door de volgende diensten aan te bieden:
 • Advies om uw project te begeleiden bij het bereiken van duurzaamheids- en certificeringsdoelstellingen.
 • Facilitatie door geaccrediteerde facilitator
 • Berekenen, verminderen en compenseren van operationele en opgenomen koolstof (via ons zusterbedrijf CO2 logic)
 • Beoordeling van de kwaliteit van het binnenmilieu: testen van comfortfactoren en luchtkwaliteit, waaronder VOC’s, fijnstof, koolmonoxide, enz.
 • Analyse van ventilatie en luchtverversing
 • Geluids- en akoestiekanalyse
Wilt u meer informatie over MyCREST prestatietesten? Neem gerust contact met ons op!

Casestudies

Besix: LPA Politiekantoor

Prestatieverificatietests voor BREEAM- en WELL-certificering, inclusief tests op locatie en laboratoriumanalyses.

Mobius Tower

In deze case heeft Airscan een schatting gemaakt van de binnenluchtkwaliteit voor ingebruikname van het "WELL - certificeringsproces" en het "BREEAM - certificeringsproces".

Denys: Gevangenis of Haren

BREEAM post-constructie luchtkwaliteitstesten volgens ISO 16000 methode.

Samenwerken?