Airscan en Belfius bundelen opnieuw hun krachten in een nieuw project: Pure Cities

Belfius RT Logo H neg RGB

Na de succesvolle lancering van het project “Schone lucht voor onze kinderen”, dat tot doel heeft de luchtkwaliteit in scholen te verbeteren, breiden Airscan en Belfius hun samenwerking uit met een nieuw project: Pure Cities. Deze keer wil het project de luchtkwaliteit in Belgische steden en gemeenten in kaart brengen en verbeteren.

Pure cities image clear channel

Afbeelding 1: Display van luchtkwaliteit in de stad

Context

Klimaatverandering en luchtkwaliteit zijn twee nauw verwante onderwerpen. Luchtvervuiling is verantwoordelijk voor klimaatverandering maar heeft ook een grote invloed op onze gezondheid. Het veroorzaakt wereldwijd 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar en het verlies van 1,8 miljard werkdagen. Ziekten die verband houden met luchtvervuiling hebben ook een sociale kostprijs die wordt geschat op 330 tot 940 miljard euro per jaar in de EU alleen.

Steden hebben vaak geen betrouwbare gegevens over de luchtkwaliteit in hun gebied; ze beschikken niet over de budgetten, vaardigheden en technologie om dergelijke gegevens te verkrijgen.

Daarom heeft Airscan het project “Pure Cities” ontwikkeld om de luchtkwaliteit in steden in kaart te brengen en te helpen verbeteren. Dit project is volledig gedekt dankzij de financiële steun van Belfius.

Enkele cijfers

Luchtvervuiling is verantwoordelijk voor:

Schone lucht voor onze steden: Hoe?

number one 1

Diagnose

De eerste stap van dit project bestaat uit een diagnose van de luchtkwaliteit door sensoren te plaatsen op strategische locaties in en rond de stad. Deze slimme sensoren combineren artificiële intelligentie, cloudtechnologie en mobiele toepassingen om een gedetailleerd beeld te geven van de vervuilende stoffen die in het gebied aanwezig zijn.

number 2 1

Actie

Zodra de vervuilende stoffen en mogelijke bronnen zijn geïdentificeerd, zal er een eerste rapport worden opgesteld dat ook een specifiek actieplan zal bevatten om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren in nauwe samenwerking met milieu- en mobiliteitsdiensten.

number 3 1

Evaluatie en eindrapport

Na 12 maanden van monitoring, nauwe samenwerking en aanpassingen waar nodig, wordt er een eindrapport uitgebracht met een evaluatie van de uitgevoerde acties, conclusies en aanbevelingen voor de toekomst.

Samen voor een ademende stad

De overgang naar duurzamere steden kan alleen slagen als burgers meedoen. Daarom biedt het project ook de mogelijkheid tot interactie met burgers via een mobiele applicatie waarmee ze feedback kunnen geven over de luchtkwaliteit (geurklachten) of inwoners kunnen stimuleren om de fiets te pakken wanneer de luchtkwaliteit optimaal is.

Door middel van mededelingen op openbare schermen, de websites van de stad en de mobiele applicatie zal het project de burgers informeren en bewust maken van het belang van een goede luchtkwaliteit.

Let op: Dit formulier is bedoeld voor de bevoegde diensten van de stad. Ben U een burger? Neem dan contact op met je gemeente en moedig ze aan om mee te doen!

Vorige slide
Volgende slide

Heeft U iets geleerd?
Deel gerust dit bericht

Airscan partnerships
ISO17025

Airscan behaalt ISO 17025 accreditatie

Airscan sluit 2023 succesvol af met internationale expansie en het behalen van de BELAC-accreditatie voor ISO/IEC 17025:2017 norm, een erkenning voor de hoge kwaliteit van onze dienstverlening. De accreditatie vergroot de credibiliteit van de organisatie en positioneert Airscan als een betrouwbare partner voor Vastgoedklanten die certificeringen voor duurzame gebouwen nastreven.

Bp0xucACAAATCb0

Terug naar school: “Schone lucht voor onze kinderen” project van Airscan en Belfius

Vandaag vieren we de herstart van het academische jaar. Traditiegetrouw zal ons team ook dit jaar scholen in heel België helpen met het monitoren en verbeteren van de binnenluchtkwaliteit. Ontdek meer over het project “Clean Air for Our Kids” in onze laatste video, opgenomen in de Openluchtschool in Schilde op het einde van het vorige academiejaar.

Pure cities image clear channel

Airscan en Belfius bundelen opnieuw hun krachten in een nieuw project: Pure Cities

Na de succesvolle lancering van het project “Schone lucht voor onze kinderen”, dat tot doel heeft de luchtkwaliteit in scholen te verbeteren, breiden Airscan en Belfius hun samenwerking uit met een nieuw project: Pure Cities. Deze keer wil het project de luchtkwaliteit in Belgische steden en gemeenten in kaart brengen en verbeteren.