Plan Air Jette

Scope

Analyse van de binnen- en buitenluchtkwaliteit in de Brusselse gemeente Jette.

Overzicht Project

Jette is één van de negentien gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Begin 2020 kondigde de gemeente de start aan van het project “Klimaat & Lucht”.

Evaluatie van de luchtkwaliteit in binnenfaciliteiten en analyse van de luchtkwaliteit in verschillende delen van de gemeente vormden de primaire doelstellingen van het project.

De concentraties van fijn stof (PM2,5 en PM10), stikstofdioxide (NO2), koolstofdioxide (CO2), ozon (O3) en vluchtige organische stoffen (VOCs) werden gemeten binnen de gebouwen van de gemeente, bibliotheken, scholen en kleuterscholen.

Bovendien werd de kwaliteit van de buitenlucht op 9 verschillende plaatsen gemeten en werden de resultaten vergeleken met het referentiestation in het grootste park van de gemeente.

Resultaten

De tijdens de uitvoering van het project verkregen resultaten werden meegedeeld via een reeks interactieve workshops en presentaties.

Het project had een groot positief effect op het algemene bewustzijn van de bevolking van de gemeente ten aanzien van de luchtkwaliteit. Bovendien heeft het project bijgedragen tot een beter begrip van de luchtkwaliteit rond de gemeente en tot een evaluatie van de verontreinigingsniveaus in de buurt, wat voorheen niet mogelijk was wegens het ontbreken van een regeringsreferentiestation voor de luchtkwaliteit.

Want something similar?

Visual representing the green building certificate from Airscan.