Minfin

Scope

Airscan kreeg van FOD Financiën de opdracht om de impact van het gebruik van een probiotisch schoonmaakproduct op de luchtkwaliteit binnenshuis te analyseren.

minifin

Projectoverzicht

De campagne werd uitgevoerd op meerdere locaties op verschillende tijdstippen om de impact van de probiotische reinigingsproducten op korte en lange termijn te beoordelen. De luchtkwaliteit werd beoordeeld voor, tijdens en na het gebruik van dit product. Tijdens de campagne werden verschillende soorten luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd:

  • Meting van vluchtige organische stoffen (VOC’s)
  • Meting van aldehyden
  • Meting van fijn stof

Resultaat

Airscan heeft het effect van de probiotische schoonmaakproducten op de luchtkwaliteit geëvalueerd en de overheidsdienst geadviseerd over de efficaciteit van het product en de voorwaarden voor gebruik.

Wil je iets soortgelijks?

Visual representing the green building certificate from Airscan.