Theater M

logo theater m

Scope

Evaluatie van de luchtkwaliteit in het Theater M in Mechelen.

Projectoverzicht

Airscan kreeg de opdracht om een evaluatie uit te voeren van de luchtkwaliteit in het Theater M in Mechelen. Het doel was om de binnenluchtkwaliteit en de naleving van de regelgeving ervan te beoordelen. Airscan voglde de evolutie van de luchtkwaliteit op over een periode van drie maanden. Tijdens het project kregen de gebouwbeheerders toegang tot real-time gegevens over de binnenlucht, zodat ze de juiste maatregelen konden nemen om een optimale kwaliteit hiervan te verzekeren.

Resultaat

Airscan schreef een volledig rapport met een drempelanalyse, conclusies en aanbevelingen voor toekomstige verbeteringen. Het meetnetwerk bleef ook na de periode van 3 maanden bestaan.

Wil je iets soortgelijks?

Visual representing the green building certificate from Airscan.