Vinçotte Academy

Airscanned label overzicht

Scope

  • Gebouw: Vinçotte Academie
  • Kamers: dit certificaat heeft betrekking op 3 klaslokalen in de Vincotte Academy
  • Gemeten parameters: Temperatuur, Luchtvochtigheid, Aerosolen (PM2.5), VOC’s en CO2
  • Ventilatie: De klaslokalen zijn uitgerust met mechanische ventilatie
  • Communicatie: de luchtkwaliteit wordt gecommuniceerd via QR-codes
Vinçotte logo

Geldigheid certificaat

  • Certificeringsdatum: 31/1/2024
  • Geldig tot: 31/1/2025

Garantie

  • Dit certificaat garandeert een goede luchtkwaliteit in overeenstemming met de lokale en internationale regelgeving.
  • De luchtkwaliteit leidt niet tot acute en/of chronische ziekten, veroorzaakt geen ongemak en/of heeft geen invloed op het welzijn van huurders, werkpersoneel en bezoekers, ongeacht de tijd die binnen wordt doorgebracht en het seizoen van het jaar.
  • Het certificaat omvat een diagnose van de luchtkwaliteit, permanente bewaking van binnenluchtverontreinigende stoffen, actie- en beheerplannen in geval van verslechterde luchtkwaliteit en transparante real-time communicatie over de luchtkwaliteit.

Ondersteunende informatie

Wil je iets soortgelijks?

Visual representing the green building certificate from Airscan.