Accenture Gare Maritime Kantoren

Scope

In 2019 ontving adviesbureau Accenture als eerste huurder de sleutels van zijn B1-module, gebouwd en ingericht onder het gewelf van Gare Maritime op de site van Tour & Taxis in Brussel, oorspronkelijk gebouwd in 1904. Op vier niveaus delen 1.150 werknemers 630 hypergeconnecteerde werkplekken. 

Airscan ontving de opdracht om de binnenluchtkwaliteit  in de kantoren van Accenture te beoordelen. De resultaten van de meetcampagne werden gebruikt om de prestaties van het ventilatiesysteem te evalueren en de evolutie van binnenluchtkwaliteit te voorspellen als de bezetting van het gebouw zou wijzigen.  

Accenture Airscan 1 scaled

Projectoverzicht

Accenture Offices Airscan Air Quality Assesment
Afbeelding: een van de kantoorruimtes van Accenture die werd getest door Airscan

De meeste recent gebouwde gebouwen zijn uitgerust met moderne verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen (HVAC’s). Tussen het ontwerp en de realiteit in het gebouw kunnen soms verschillen optreden waardoor de luchtkwaliteit, het thermisch en akoestisch comfort niet optimaal zijn voor de gebruikers. 

Met deze beoordeling van de luchtkwaliteit wilde de Health & Safety afdeling van Accenture de binnen luchtkwaliteit en de prestaties van het HVAC-systeem evalueren onder verschillende bezettingsniveaus, HVAC-debieten en condities van de buitenlucht. Een tweede doel was om haar werknemers gerust te stellen. 

In dit project gebruikte Airscan een combinatie van real-time monitoringapparatuur uitgerust met TVOC’s, Fijnstof (PM2.5 & PM10 ) en kooldioxide (CO2 ) sensoren, evenals actieve bemonstering gevolgd door laboratoriumanalyse (gaschromatografie-massaspectrometrie) met DNPh- en Carbotrap-media.

Resultaat

De verzamelde gegevens werden geanalyseerd, gevisualiseerd in grafieken en vergeleken met relevante drempelwaarden. De conclusies omvatten in lijn met het hoofddoel van de missie modellering van de luchtkwaliteit onder verschillende bezettings- en ventilatieniveaus. Daarnaast leverde Airscan verschillende quick winoplossingen die de huidige condities van binnen luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Tot slot dient de studie ook als risico analyse voor de binnenlucht, een wettelijke vereiste voor elke werkgever.

Wilt u iets vergelijkbaars?

Visual representing the green building certificate from Airscan.