Sint-Jozefcollege Turnhout

Scope

Evaluatie van de binnenluchtkwaliteit in 3 verschillende klassen en schatting van de efficiëntie van Genano-luchtzuiveringssystemen.

Overzicht van het project

Genano en Airscan sloegen de handen in elkaar om de luchtkwaliteit in het Sint-Jozefcollege in Turnhout te verbeteren. Daartoe installeerde Genano een zuiveringsapparaat en een ventilatiesysteem in 2 verschillende klassen (1 apparaat per klas) terwijl Airscan een plan en strategie ontwikkelde voor het meten van de binnenluchtkwaliteit en de evaluatie van de prestaties van de apparaten.

Resultaat

De meetcampagne werd uitgevoerd in 3 verschillende klassen (2 klassen met de geïnstalleerde apparaten en 1 controlekamer met alleen natuurlijke ventilatie). De onderzoeksresultaten bevestigden de door de fabrikant opgegeven prestaties en toonden aan dat de geïnstalleerde oplossingen schone lucht kunnen leveren in één klaslokaal. De ventilatiemachine hield het binnen CO2-niveau onder de 800 ppm (aanbevolen limiet) en beperkte de infiltratie van verontreinigende stoffen zoals fijn stof en stikstofdioxide. Bovendien zorgde het apparaat voor minder warmteverliezen in vergelijking het verluchting via open ramen. Anderzijds had de zuiveringsinstallatie een positief effect op de concentratie van aërosolen in de binnenruimte, die de belangrijkste factor is voor de overdracht van COVID-19.

Iets voor u?

Visual representing the green building certificate from Airscan.